REHABILITACE PÁNEVNÍHO DNA, INKONTINENCE

V rámci fyzioterapie léčíme dysfunkci pánevního dna. Mnoho žen netuší, že rehabilitace pánevního dna není ani náročná, ani bolestivá, ale díky zkušenostem fyzioterapeutky-specialistky může být komfortní a velmi efektivní.

Věnujte tedy svému pánevnímu dnu stejnou pozornost jako jiným svalům a zbavte se inkontinence a bolestí natrvalo.

JAK POZNÁTE, ŽE JSTE PACIENTKA TRPÍCÍ INKONTINENCÍ?

Nejčastější forma inkontinence je známa jako stresová, která se objevuje únikem moči například během kašlání, kýchání, smíchu nebo vykonávání těžší fyzické práce. Problém je způsobován především neschopností svalů pánevního dna stáhnout se dostatečně rychle a silně.

JAK TERAPIE PROBÍHÁ?

Základním rutinním vyšetřením je diagnostika per vaginam, při němž fyzioterapeutka vyhodnocuje funkci svalů pánevního dna přes pochvu a na základě povelů, které ženě dává, vnímá, zda dochází k aktivaci a vtažení svalů pánevního dna nebo k jejich relaxaci. Výsledky pak zapíše do speciálního protokolu, následně navrhne terapeutický program a doporučí léčebné pomůcky, které se klientka zaučí používat už v ordinaci a může si je následně zakoupit přímo u nás. Úvodní terapie trvá hodinu, poté přichází na půlhodinovou kontrolu. V případě zájmu si lze zakoupit další terapie.

ZA JAK DLOUHO SE INKONTINENTCE ZBAVÍTE?

Terapie stresové inkontinence je poměrně rychlá. Obvykle stačí dvě, eventuálně tři návštěvy u fyzioterapeutky a dbát jejich pokynů. Poctivým každodenním cvičením se problémů můžete zbavit do dvou, maximálně čtyř měsíců.

PROČ JE NUTNO ŘEŠIT INKONTINENCI S FYZIOTERAPEUTKOU?

Svaly pánevního dna fungují jako každé jiné, ale nejsme schopni je tak dobře vnímat a pracovat s nimi. Naučit se používat tyto svaly je velice těžké a jen polovina žen je schopna provádět cviky správně. Při nesprávném provádění může své pánevní dno dokonce nebezpečně ohrozit. Proto rehabilitaci s fyzioterapeutkou velmi doporučujeme. Je totiž schopna přesně stanovit míru ochabnutí, zvolí terapii na míru každé klientce a naučí ji používat pomůcky.

JAKÉ POMŮCKY POUŽÍVÁME?

Možností je více. Od elektrické stimulace, kdy je síla svalů pánevního dna nulová, přes edukátory, které pomáhají uvědomit si kontrakce, tedy vtažení pánevních svalů dovnitř do pánve, až po nácvik relaxace. Pro kondiční trénink využíváme i vaginální závaží. Trénujeme tak dlouho, dokud plně nedokážeme vtáhnout svaly pánevního dna při každém zakašlání, kýchnutí, smrkání nebo i při běhu. Veškeré pomůcky je možno zakoupit nebo pronajmout přímo u nás.

CVIKY, KTERÉ FUNGUJÍ A CVIKY, KTERÉ NEFUNGUJÍ?

Na internetu najdete množství cviků na pánevní dno. Většina z nich bohužel nefunguje a dokonce může způsobit další obtíže. Naše fyzioterapeutka vám vysvětlí, proč nefunguje zvedání pánve nebo stlačování balónku. Prvním krokem, který se musíte naučit, je svaly pánevního dna vnímat. Pomocí trenažérů postupně a správně aktivovat a nakonec mít především zpětnou vazbu/kontrolu od fyzioterapeutky.

"Terapie stresové inkontinence je poměrně rychlá. Obvykle stačí dvě, eventuálně tři návštěvy u mě. Poctivým každodenním cvičením se problémů můžete zbavit do dvou, maximálně čtyř měsíců."

Lenka Zemanová Dis.

Fyzioterapeutka

Bolest? Omezení pohybu?

Pomůžeme Vám!

Fyzioterapie Vám uleví od bolesti a umožní radovat se znovu ze života.

Rehabilitační
centrum v Jičíně

Získejte svoji vitalitu zpět!

REPO - rehabilitace Jičín