Rehabilitace po COVIDU

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o výsledcích použití MLS laserové terapie v akutní fázi oboustranného zápalu plic způsobených COVID 19.

Dále pak o možnosti použití MLS laserové terapie v kombinaci s Magnetoterapií pro pacienty, kteří prodělali Covidovou infekci a trpí následně obtížemi - tedy pro REHABILITACI PO COVIDOVÉ INFEKCI.

Zkušenosti z Massachusettské nemocnice v USA a mnoha dalších nemocnic na světě včetně Nemocnice Kolín a Oblastní Nemocnice Náchod ukazují účinky MLS laserové terapie na zlepšení zdravotního stavu pacientů, v některých případech radikálního zkrácení délky hospitalizace a první výsledky ukazují na možné předcházení trvalým následkům po prodělané intersticiální pneumonii vlivem Covid 19.

Případové studie prvních pacientů z jara 2020 z USA, kde jsou uvedeny parametry ošetření pro MLS laserovou terapii a dosažené výsledky, včetně objektivních markerů a RTG snímků pacientů. Tito pacienti byly ošetření pouze MLS laserovou terapií. Pacienti po MLS laserové terapii běžně odcházejí již po 5-7 dnech domů bez podpory kyslíku proti ostatním pacientům, kteří léčbu nepodstoupili a byli následně hospitalizování několik týdnů, nebo skončili na umělé plicní ventilaci.

 Reportáže ČT a TV Aplaus z Kolínské Nemocnice, která popisuje zkušenosti a výsledky s MLS laserovou terapií:

REHABILITACE PACIENTŮ PO COVID 19 JE SE PAK NEJČASTĚJI PROVÁDÍ STEJNÝM PROTOKOLEM (PARAMETRY, FREKVENCE, MODULACE, MLS PULS). FREKVENCE OŠETŘENÍ A KOMBINACE S MAGNETOTERAPIÍ.

10 APLIKACÍ MLS LASEROVÉ TERAPIE KAŽDÝ DEN NEBO OBDEN A SOUČASNĚ MAGNETOTERAPIE. 

PRO APLIKACE SE VYUŽÍVÁ ROBOTICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO MLS LASEROVOU TERAPII.

Bolest? Omezení pohybu?

Pomůžeme Vám!

Fyzioterapie Vám uleví od bolesti a umožní radovat se znovu ze života.

Rehabilitační
centrum v Jičíně

Získejte svoji vitalitu zpět!

REPO - rehabilitace Jičín